Kvalitet och miljö hos Hästveda Återvinning

By | 4. juni 2018

Återvinning är något som människan ägnat sig åt sedan en lång tid tillbaka. Tack vare att så mycket material återvunnits har industrier försetts med återvunnet material i flera generationer. Enligt SOM-institutet, som står för samhälle, opinion och medier, är svenskarnas allra största oro klimatförändringar och miljöförstöring. En viktig aspekt för att minska denna oro är att faktiskt känna att man kan göra något, vilket återvinning av material bidrar till. Alla som återvinner bidrar till en bättre miljö och ett minskat globalt utsläpp av koldioxid. Att det faktiskt går att återvinna är tack vare återvinningsföretagen, som tillhandahåller möjligheten för allmänheten att återvinna.

Olika material kan återvinnas olika många gånger. Aluminium till exempel är ett material som kan återvinnas ett oändligt antal gånger. Upp till 95 procent av energin sparas om man tillverkar aluminium av återvunnet material jämfört med nytt. Även stål går att återanvända om och om igen och återvunnet järnskrot används till att göra nytt stål. Papper går att återanvända ett begränsat antal gånger, men ger ändå en rejäl besparing av energi. På senare tid har det även blivit mer och mer vanligt att återvinna matavfall vilket kan användas som biobränsle till bussar, biodieselproduktion eller till råvaror.

Hästveda återvinning har funnits sedan 1982 och ägnar sig till större delen åt att ta hand om bland annat olika metaller, gjutjärn, stål, papper, wellpapp och plast. Även material som koppar, elektronikprylar, aluminium, batterier, mässing kablar och rostfria produkter kan lämnas in här. Möjligheter finns även att göra fynd i fyndhörnan där bland annat diverse olika motorer, maskindelar, pallar och balk kan hittas. Särskild vikt läggs vid att arbeta på ett miljövänligt sätt och att ständigt verka för att förbättra arbetet och minska mängden föroreningar. Alla aktuella miljölagar efterföljs och hanteringen av restavfall håller en hög kvalitet med en hög nivå av service.